Budapesti Sakkhíradó, 1988 (1-19. szám)

1988 / 1. szám

Budapesti SaMsHiradó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1988. január 6. MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG A Budapesti Sakkszövetség Minősítő Bizottsága az alábbiakban közli az 1988.évre érvényes hazai minősítése­ket és értékszámokat 1987.november 30.napjáig beérkezett jegyzőkönyvek alapján. Nyilvántartásunkban csak azok,a ver­senyzők szerepelnek,akik 1905-január 1-től legalább egy érvényes minősítő versenyen részt.vettek,azaz minősíté­süket megvédtek.Szükségtelen és feles, leges azok nyilvántartása,akik rend­szeresen nem versenyeznek,mert ez csak hiábavaló munkát jelent.Az örö­kös minősítéssel rendelkező verseny­zők közül csak azokat vettük a listá­ra, akik ebben az évben kérték,vagy 1987-ben minőéitő versenyen vettek részt. A szakosztályok vezetőit kérjük,hogy versenyzőik törzsszámát és értékszá­mát a tagsági könyvekbe feltétlenül vezessék be. 1988.január 1-től versenyeket vezető versenybíróktól az alábbiakat kérjük: 1. A versenyt annak megkezdése élőtt,de legkésőbb a 2.forduló után jelentsék be a Budapesti Sakkszövet­ségnek. 2. A bejelentéssel együtt egyeztes­sék a versenyzők adatait a Minősítő Bizottsággal. 3. A'versenyjegyzőkönyvekben feltét­lenül szerepeljen a versenyző törzs- száma és pontos értékszáma,valamint a versenyző személyi száma.A veroeny- jegyzőkönyv hátlapján ez utóbbira is bőven jut hely. 4. A többletmunka elkerülése céljá­ból a versenybíró a jegyzőkönyvben ne közöljön átlagot,ettől való eltérést, elvárást,csupán az egymás ellen elért eredményt és a verseny végeredményét» Közölje viszont lakcímét,hogy szükség esetén,hiány osan leadott jegyzőköny- - vek visszaküldése céljából postán meg­találjuk.. Az 1987.évi 17.azámu Budapesti Sakk- hiradóban felhívtuk a figyelmet a mi­nősítések számitógépes nyilvántartá­sára.Az adminisztrációs költségekre személyenkint 10,- Ft befizetése kö­telező minden versenyző után.Bki a versenyen részt vett. A Minősítő Bizottság minden hétfőn és pénteken 16 - 18 óra között tartja fogadó óráit,ahol és amikor minden kérdés tisztázható és elrendezhető.. Budapesti Sakkszövetség Minősítő Bizottsága 20 - BUDAPEST MESTERJELÖLT 0084. Antal Sebestyén 2115 0108 Apáti Márton 2155 0109 D’Alblni Géza 2105 0307 Árpádfy Zoltán 2150 0436 Bihari Mihály 2145 0445 Bory Csaba 2195 0449 Bugyinssky István 2205 0457 Barabás József 2115 0470 Baranyai Sándor 2125 0474 BIrinyi István 2250 0478 Bólytilotván 2155 0481 Bokros István 2165 0490 Bodrogi Mihály 2145 0585 Bartos Balázs 2300 0588 Bodrogi László 2130 0589 Bukovszlcy Ferenc 2125 0592 Bennó Pál 2180 0593 Bakos Attila 2165 0594 Bakcsi György 2110 0596 Biró Miklós 2100 0598 Boronyák István 2125 0601 Bodnár János 2205 0617 Blasovszky István 2190 0640 Bordás Gyula 2205 1005 Czigleczki Miklós 2125 1012 Czuczal Jenő 2160 1016 Czebe Attila 2110 1107 Császár Gyula 2160 1115 Csizmarik Dezső 2185 1120 Csillag Béla 2100 1121 Csillag János 2130 1299 Csillag Ferenc 2100 1300 Czech József 2135 1314 Dudás István 2135 1326 Dobák Sándor 2175 1606 Erdész Ferenc 2175 1610 Erős Pál 2105 1619 Erdős Péter 2140 1911 Fábri Ferenc 2295 1922 Fekete Zoltán 2120 1978 Fodor Miklós 2200 1979 Forrás Csaba 2160 2009 Fekete Miklós 2115 2026 Fekete József 2235 2101 Fazekas Márton 2115 21 7 Forgó Zoltán 2120 2340 Gonda Attila 2140 2375 Gémesi András 2180 2395 Gubic3 Péter 2105 2502 Gacsályi István 2175 2505 Góczán László 2185 2509 Gelle István 2100

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents