Budapesti Sakkhíradó, 1989 (1-17. szám)

1989 / 1-2. szám

PVAE-SUFT 2 5013 Mészáros Sándor 2Po5 331109 Szilárdfy Gyula 2165 11 I ŐSZI ALY 506*1 Mfjl 1 er László 2260 8212 Szokolov Makar 2135 310 Adém György 2080 551 i Nagy Tihor 21oo 18 8615 Thamo László 2125 0 13b Alfőldy László 2o Jo 55o7 Nikoletti András 2175 8736 Tichy Rács József 2120 126 Antal Sebestyén 1935 53090*1 Nyárédi Sándor 21 o5 11 8738 Tóth Ákos 2130 85 Aranyos Sándor 1970 39101» ilémeth József 2110 20 8739 Tóth Ferenc 2120 628 Bárdi Gergely 1985 5606 Németh Viktor 2155 610521 Tóth Lász 1 o 2165 11 630828 Bakonyi Dezső 2020 6583 PA 1 Mihály 2160 8730 Tretyák Péter 213o 588 Ball János 1985 31 1 1 0*1 Pápai János 22oo 9 8688 Túri Zoltán 2180 550 Ba1ogh Zol tán 1920 6*118 Pásztor László 2235 8726 Tényt József 2165 20 311215 Baráz András 1950 658*1 Papp Mário 2160 8618 Török Adám 22o5 327 Barabás Attila 2o7o 6<!7o Pay 11k Oszkár 2210 8616 Törők Tamás 2280 632 Bar 1 a 1stván 1980 6*172 Perémy Gábor 22oo 900 1 Uzsoki Ákos 2215 600128 Bert ok Béla 1930 6585 Petrás Gábor 2210 9228 Vándor Ferenc 2180 569 B1aho Gyula 2035 380126 Pintér Gyula 2150 11 9218 Váradi Rezső 213o 872 Bl ei 1 Sándor 1975 6*125 Po 1 Iák Gábor 21 Bo 600218 Várhegyi Miklós 2225 20 608 Bobály József 1985 6*181 Porj esz Tamás 2185 9328 Valísch János 2175 9 680917 Bogár Attila 2055 6*131 Puszta Sándor 2220 9211 Vargha István 2160 883 Boncso Gyula 2020 ' 6992 Kinyu János 2 1 00 9325 Vas Péter 2200 75o003 Boros Dániel 1 9oO 69?7 Rithnovszky Antal 2120 9310 Vass Attila 2125 q<lo Borsos Dániel 1970 6921 Kitter Gábor 2215 9355 Veresegyházi László 23oo 9 690220 Bot 1ik Béla 1930 6985 Rozsnyal Tibor 2160 9332 Vrona Mihail 2155 1 0 1 1 Cioso István 19u0 7*166 SAgodt József 2125 9238 Völgyi György 2115 1126 Császár István 1980 580217 Sándor József 2150 9616 Hol 1ák Zol tán 2210­1 10 8 Csapó László 1950 33o81o Sárközi Ferenc 2175 20 9720 Zanaty Zsolt 2100 18o3o8 Csernoczky József 1975 7562 Sárközi Gyula 2130 9708 Zentai Gyula 2215 721007 Csicsay Imre 2060 7512 Schenkerik Csaba 2110 9726 Zi1 a Lász1o 2100 9 13o2 Csíkos József 1970 7*1*17 Schlachetka Gáspár 2175 9711 Zilizt László 2210 1123 Csizmadia Ferenc 1915 7501 Schreiber Béla 2100 9705 Zoltán László 2190 1 3n3 Csorba Miklós 1920 7 *1*1*1 Smoros Sz.Csongor 2100 8 9716 Zo11 án Tibor 2155 530121 Dávid Árpád 1935 7571 Slpócz Sándor 2100 9913 Zseni Benő 2225 581210 Dlauchy Péter 1925 75*19 Som 1 ai Lász1o 2150 11 / 1315 Dobos Sándor 1920 757i Steiger Béla 2215 1508 Domschitz Lajos 2065 7558 Stollmayer Robert 2100 0R0K0S MESTERJELOLT 1373 Dudás János 2085 7*173 Sturm Gyula 2120 635 Bot 111k Iván 2170 0 15o9 Dékán Gábor 2065 8021 Szántó István 2200 591 Buka Sándor 2150 9 1310 Dénes József 1925 i «202 Szász Miklós 2185 221105 Czapp József 21oo 1 1 15o3 Dér Attila 1935 8208 Szabadkai István 2115 1959 Frech Károly 2160 1620 Érdé 1yí László 2085 | 8137 Szabó Béla 2150 O9o8o5 Hortobágyi Antal 2125 1 1 2102 Eábr1 Tibor 1935 »016 Szabó János 2185 3811 Illés József 2150 2oo2 Fekete Gábor 1910 »206 Szabó Kálmán 2190 6871 Pál György 2105 9 1963 Felméri lamás 1910 »205 Szabó László M. 2125 6821 Petri Tibor 2300 2029 Fiumei Ernő 1910 8082 Szabó Lajos 2120 370323 Váqfalvy Bélé 2150 1 1 1970 Fliszár Dezső 1910 8129 Szabó Zsolt 2120 2o 197 Fooor lamás 1985 8038 Szemók István 2115 1965 Foszkolos Péter 2020 8208 Szentqyörqyi József 2130 2108 Fritz Csaba 2000 880821 Szepesván István 2175 11 530628 Gál János 1930 8210 Szikra Rezső 2100 2378 Gá1fi Tibor 1900 8125 Sz11ádi Endre 21o5 660210 Gáspár Zoltán 2010 8211 Szilágyi Gábor 2120 . 2372 Gaál József 1930

Next

/
Thumbnails
Contents