Budapesti Szemle. 1864. 21. kötet, 68-70. szám

68-70. szám - A brebiri grófok. 3. és utolsó közlemény. Salamon Ferenctől

A BREBIRI GRÓFOK. II A R M A D I K ÉS UTOLSÓ KÖZLKMÉN Y. *) Harmadik Endre királynak egy adománylevele, melyet a Brebiriek részére állít ki, a legsajátságosabbak közé tartozik ; mert oly kiváltságokkal ruházza föl a hatalmas családot , minőre aligha van példa. Se a nádorságot, se az erdélyi vajdaságot, se a tótországi bánságot nem ajándékozták királyaink örökségül valamely családnak. A Brebiri grófokat pedig a „tengeri bánság"­gal, — a latin és szláv eredetű tengerparti városok bánságával,— oly módon ruházza föl a király, hogy az firól fira szálljon örökö­seik közt. A királyi oklevél 1293 ban kelt, három évvel Endre trónra­lépte után. Tartalma itt következik : Gyakran kérték a Brebiriek, különösen egy sz. Ágoston rendjebeli remete barát által, hogy őseiknek annyi jeles cselekedetei , s a király elődei iránt muta­tott hüségök díjjában III. Endre is jutalmazza meg őket valami vei, különösen pedig adja át nekik örökül a tengeri bánságot minden hozzátartozó báni hatósággal és báni jövedelemmel. En­nek díjjában a Brebiri család ítnezekre kötelezi magát: hogy a királynak, akár kül-, akár belföldön viselendő háborújában ötszáz jól fegyverzett lovassal (miles) veszen részt. Ezekben a Brebiri testvérek, Pál bán, György és Mladin vagy személyesen vagy testvéreik és rokonaik által lesznek képviselve, azonban utób­biaknak a hadakozásban jártasoknak kell lenniök. Köteleztetnek továbbá, hogy a király és anyja iránt, ki egész Tótország és a *) Az első és második közleményt lásd a Budapesti Szemle XVII. köt. :S81 és XVIII. köt. 3 lap. Szerk.

Next

/
Thumbnails
Contents