Budapesti Szemle. 1865. 1. kötet, 1-4. szám

BUDAPESTI SZEMLE SZERKESZTIK' ÉS KIADJÁK CSENGERY ANTAL és LÓNYAY MENYHÉRT. UJ F O L Y A M. ELSŐ KÖTET. PEST, NYOMATOTT EMICH GÜSZTA M. AKAD. NYOMDÁSZNÁL. 1 8 6 5.

Next

/
Thumbnails
Contents