Budapesti Szemle. 1869. 13. kötet, 41-44. szám

41. szám - EGY ÉVI SZEMLE A FÖLDLEÍRÁS ÉS NÉPISME érdekében tett legújabb útazások fölött Sz. V.

EGY ÉVI SZEMLE A FÖLDLEÍRÁS ÉS NÉPISME ÉRDEKÉBEN TETT LEGÚJABB ÚTAZÁSOK FÖLÖTT. A földleírás és népisme előbbrevitele, — vagyis az ezen téren kivívandó új fölfedezések s a régi tévhitek lerombolása, — kellő szakképzettségű egyéneken kivííl költséges kutatási vállalatokat s mindenek fölött hatalmas kormányoktól nyújtott oltalmat, támogatást föltételez; tehát olyasmiket, a miket évszázadokon át politikai küzdel­mekkel elfoglalt, leggyakrabban az önvédelem harczai alatt nyögő, és természeti határainál valamint eddig létezett jelentéktelen közle­kedési eszközeinél fogva sem világkereskedelemre, sem gyarmatok szerzésére és alapítására nem hivatott országtól hiába várnánk. Íme, ez is válasz azon kérdésre: miért nem tart hazánkban a tudomány némely ágának müvelése egyenlépést a nyugati főbb államokkal ? bár másrészről még mi is büszkeséggel mutathatunk némely magát elszánt s csupán saját erejére támaszkodhatott hazánkfiának a kül­föld által is elismerésben részesült ethno- és geographiai érdekű utazására. Földrészünk három leghatalmasabb s kedvezőbb viszonyainál fogva a tudományosságban legelőrehaladottabb nemzete azonban, t. i. az ángol, franczia és német, már évszázad óta versenyez (és versenyezhet!) hogy egymást a földleirati s ezzel kapcsolatban a népismei új és újabb fölfedezésekben túlszárnyalja. E czél elérheté­sére mind a három nemzet kitűnő földleirati társulatokkal bir, melye­ket mind illető kormányaik, mind saját népük minden műveltebb i*

Next

/
Thumbnails
Contents