Budapesti Szemle. 1885. 44. kötet, 106-108. szám

BUDAPESTI SZEMLE A MAGYAR TUD. AKADÉMIA M EGBIZÁSÁBÓL SZERKESZTI GYULAI PÁL. NEGYVENNEGYEDIK KÖTET (106. 107. 108. SZÁM.) BUDA-PEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET kb KÖNYVNYOMDA. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents