Budapesti Szemle. 1887. 49. kötet, 121-123. szám

MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI GYULAI PAL. NEGYVENKILENCZEDIK KÖTET (121. 122. 123. SZAM.) BUDA-PEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. £ BUDAPESTI SZEMLE

Next

/
Thumbnails
Contents