Budapesti Szemle. 1897. 90. kötet, 244-246. szám

UDAPESTI SZEMLE A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI GYULAI IS4Í KILENCZVENEDIK KÖTET. (244. 245. 246. SZÁM) -J BUDA-PEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGTAR IROD. INTKZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 181)7.

Next

/
Thumbnails
Contents