Budapesti Szemle. 1899. 99. kötet, 271-273. szám

BUDAPESTI SZEMLE A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL GYULAI PmT"" KILENCZVENKILENCZEDIK KÖTET. (271. 27-2. 273. SZÁM) BUDA-PEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents