Budapesti Szemle. 1920. 182. kötet, 520-522. szám

TARTALOM. DXX. SZÁM. Lap KÖLTÉSZETÜNK MOHÁCS UTÁN. — Beöthy Zsolttól__ _ .... 1 ZRÍNYI PRÓZAI MUNKÁINAK ÚJ KIADÁSA. — Négyesy Lászlótól 12 MAGYARORSZÁG HADIKÖLTSÉGEI. — Molnár Bélától 51 ÉRTESÍTŐ: Pékár Gyula újabb munkái. — 1. Az amazon királynő.— 2. Topáz királyné és egyéb novellák. — v. g.-tól _ __ __ 61 DXXI—DXXII. SZÁM. NEMZETI KATASTROPHÁINK. — Berzeviczy Alberttől . _ 65 TISZA ISTVÁN EMLÉKEZETE. — Balogh Jenőtől 74 A LATIN NYELY ÉS AZ EURÓPAI MŰVELTSÉG. — Pékár Gyulától 106 CZERNIN EMLÉKIRATAI. — Domanovszky Sándortól 119 A RELATIVITÁS ELVE. — Putnoky Lászlótól 144 CLASSIKUS TANULMÁNY ÉS PHILOSOPHIA1 MŰVELTSÉG. Pauler Ákostól „ 151 HALOTT VILÁG. — Költemény. — Vargha Gyulától _ 161 SZEMLE: 1. Zrínyi Miklós emlékezete. — Berzeviczy Alberttől. 2. Szinház. — V.-tól .... ^ 164 ÉRTESÍTŐ : 1. Spengler könyve a hanyatló Nyugatról. (Oswald Spengler: Der Untergang des Abencllandes.) — Szőllősy Lajostól. u2. írók, könyvek, kiadók. (Révay Mór János: írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai). — r.-tól. 3. Börne és Jeaneite Wohl. (Börnes Werke.) — Heinrich Gusz­távtól. 4. Magyar író könyve Destouchesról. (Hankiss J. könyve.) — Haraszti Gyulától . .... ... „ 178

Next

/
Thumbnails
Contents