Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1918-1919

R CZEQLÉD! M. KIR. RLLRMI KOSSUTH-FŐGIMNÁZIUM ÉKTCSÍTŐJC HZ 191819. ÉS 1919 20. ISKOLAI ÉVEKRŐL. SZERKESZTETTE: RIES FERENC tankerületi kir. főigazgató. * főgimnázium igazgatója % CZEGLÉD, 1920. NAGY ELEK KÖNYVNYOMDÁJA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents