Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1922

n CZEGLÉDI M. KIR. ÁLLOMI KOSSÜTH-FŐGIMMRZIÜM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922 -23. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: RIES FERENC TANKER. KIR. FŐIGAZGATÓ, A FŐGIMNÁZIUM IGAZGATÓJA CZEíiLÉD, 1923 NA(iY ELEK ÉS PIA KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents