Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1925

Ä REÁLGIMNÁZIUMMÁ ÁTALAKULÓ CEGLÉPI M. KIR- ÄLLäMI Kossuth-főgimnázium ÉRTESÍTŐJE AZ 1925—26. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: RIES FERENC TANKER. KIR. FOIQAZOATÓ, AZ INTÉZET IGAZGATÓJA CEGLÉD, 1926. SÁRIK GYULA KÖNYVNYOMDA! MŰINTÉZETE

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents