Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1927

A REÁLGIMNÁZIUMMÁ ÁTALAKULÓ CE6LÉPI M. KIR. ÁLLAMI K0SSUTN-FŐ6IMNÁZIUM értesítője AZ 1927—28. ISKOLAI ÉVRŐL SZ ERKESZTETTE: SZ ŐNYI SÁNDOR M. IGAZGATÓ. CEGLÉD, 192 8. SÁRIK GYULA KÖNYVNYOMDA MŰINTÉZETE.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents