Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1935

BUDAPESTV1DÉKI TANKERÜLET. 1935-36. ISKOLAI ÉV. A CEGLÉDI M. KIR. ÁLLAMI KOSSUTH-GIMNÁZIUM (IL—VIII. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) ÉRTESÍTŐJE (TELEFONSZÁM: 188.) SZERKESZTETTE: VITÉZ SZŐNYI SÁNDOR IGAZGATÓ. TÚRI ÉS BENEDEK KÖNYVNYOMDÁJA, CEGLÉD, 1936.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents