Cigányfúró, 1997. 6. szám, december

Ady Endre: Betlehem néma - Szerzőink - Szemelvények

Antal István Balogh Attila Bér Piroska Elbert Márta Fekete Doboz Györgydeák György dr. Horváth Putyi Jávor István Ladik Katalin Lénárt Imre dr. Máriás Rüdiger Vossen Ady Endre BETLEHEM NÉMA Betlehem, a megváltásnak e térképen föl nem lelhető, földhöz nem kötött hazá­ja, néma. Betlehem hallgat. Úgy véli, hogy az embereket nem érdemes megvál­tani, s Betlehemnek alighanem igaza van. Mi, kiknek adatott e vigasztalan, sivár, idétlen korban élni, Betlehem meg­nyilatkozását még nem hallottuk. Mi már hinni sem nkarunk Betlehemben. Lapozgatunk az örök küzdések, a megváltások harcainak történetében. Lapozgatunk, és álmélkodunk. A népnek adatott Mózes... Harcoltak és győztek a Makkabeusok... Született újabb megváltásra a Krisztus.... kiszegezé ő pont­jait Luther... A francia forradalom végiglángolt a világon... Kigyulladt az arcunk, lázas a szemünk. Hát csakugyan voltak Betlehemek, s voltak megváltá­sok? Voltak, s lesznek csakugyan, csak nekünk nem adatik belőlük?... Nekünk nagyon messze kell még lennünk Betlehemtől. Mi, kik most élünk, megváltatni nem fogunk... Nem békességnek, szeretetnek ünnepe vagyon most, hanem minden hitünk és reményünk föladásának áldozati napja. Az egész világ, de kivált a mi kicsiny sira­lomvölgyünk szörnyű messzeségben van a megváltástól. Lesz megváltás. Lesz újra megváltás. De olyan irdatlan sötét messzeségben van a megváltásnak napja, hogy onnan még csillag ragyogása sem sejdíttethet velünk semmit.

Next

/
Thumbnails
Contents