Corvina, 1884 (7. évfolyam, 1-36. szám)

T ARTALO M. I. Hivatalos rész. t« p A választmány jegyzőkönyvei . . ......... 23, 54, 82, 86, 131 A közgyűlés jegyzőkönyve 30, 94, 98 U. Nemlnvatalos rész. Újévi elmélkedés, Dongótól _ , ... 2 Anthologia-harc: I. A karácsonyi könyvpiac, Ifj. Ábrányi Kornéltól . 2 „ „ II. Méhner Vilmos nyilatkozata _ ........ 6 „ n III. A. K. nyilatkozata . 19 „ „ IV. Egy-két szó az írói tulajdonjogról . ... 19, 23 Meister Martin, Spectator II. 10 Könyvlefoglalás . _ _ . . . . 11 A Russel-féle Gesammt­Verlags-Katalog, Sennovitz Adolftól... 14 Nyilt válasz Sennovitz Adolf urnák, Kiszlingstein Sándortól 18 A hirlapbélyeg 26 Szerény kérelem a t. kiadó urakhoz 27 A könyvek kölcsönzése _ . ....... ... 27 A Jóny Tódor-féle könyvtár, Ferenczi Bernáttól 30 Az írói tulajdonjog és a kölcsön könyvtárak 31 Az írói és művészi tulajdonjog . 34 A magyar hírlapirodalom 1884-ben . 35 A hazai hírlapirodalomról ....... 38 Hogyan készülnek a nagy napilapok 39, 42 A spanyol könyvtárak. Z. S.-tol 47 A magyar könyvkereskedelem kezdetei, Abel •Jenő után Z. S. 47, 49, 55, 127, 142 Kussel egyetemes könyvjegyzéke, Kiszlingstein Sándortól 51 A vidék olvasmánya, Szana Tamástól 58 Petrík Géz a könyvészete. Kiszlingstein Sándortól 62 Könyvészetünkr.d, Petrik Gézától 66 A hirlapbélyegről, Várnai A.-tól 67 Ministerielle Subvention ... — 67 Az osztrák-magyar monarchia írásban és képben ... .. 70, 74 Könyvkereskedői műszavak 75, 111, 116, 119 Üzleti szabályzatok 78, 82 Deutsche Schandliteratur in Ungarn 83 Ueber Schandliteratur, Spectator II. ... . .. 86 Néhány észrevétel az üzleti szabályok ügyében, Ferenczi Bernáttól _ . . ,_ 95 Stolp Károly Oszkár, Äliquis-tói.. 110 Csáthy úr 5°/ 0-os ajánlata. 114 Geibel Károly, Aliquis-tói 118 Ad vocem Csáthy úr 5 ü/ 0-os ajánlata, if|. Csáthy Károlytól 119 Antiquar-könyvjegyzékek 119 Elmélkedések a könyvkereskedők gyűlése fölött, Székely Simontól 122 Révai Samu válasza ...... .. . . . 122 Viszontválasz, Székely Simontól_ 127 A mi érdekeink, Leitner Nándortól _ ... . .135 Az üzleti szabálvzatokhoz, Nádor Gyulától _ 138 xi J 1/ Gombássy Imre más életpályára lép, Lévaitól ........ 139 Haladjunk! S. M.-tői . ....... . .. 143 ]]JL Vegyes közlemények. A ..Csak szorosan" egylet férfi es télye . . ....... ...... .. 7 „ „ „ „ közgyűlése ... ....... . .. 15 „ „ „ „ kirándulása ... _ ... ..... ... . 84 Könyvészet (minden számban). — Kisebb közlemények (majd minden számban). — Hirdetések (minden számban).

Next

/
Thumbnails
Contents