Corvina, 1913 (36. évfolyam, 1-36. szám)

TA UTA I /Б f J EGYZE К. I. Hivatalos rész. 1. Hivatalos közlemények. Oldal Hirdetmény az évi tagdíj dolgában 2, 5, 9,59, 65, 71, 115, 123,127 Hirdetmény a könyvészet dolgában ... .- ... - 5 Jegyzőkönyv a márczius 25-én tartott választmányi üléséről 33 Hirdetmény a záróra dolgában... —. — 59, 65, 71 Hegedüsék tárgyalás alatt — — — 73, 86 Jegyzőkönyv a junius 12-én tartott választmányi ülésről 99 Kún D. antiquár könyvkereskedő felszólalása... ._. 107 Helyreigazítás .. . — — 111 Jegyzőkönyv az augusztus 14-én tartott ülésről ... 139 Vidéki levél - . - 141 Válasz a «Vidéki levélre» ... ... 175 Hirdetmény a közgyűlés dolgában .. 181, 191 Indítvány az alapszabályok módosítása dolgában — 185 Vasúti kedvezményes jegyek... 188, 198, 261 Jegyzőkönyv az október 23-án tartott ülésről ... 191 Jegyzőkönyv az október 30-án tartott vál. ülésről 193 Jegyzőkönyv a nov. 23-án tartott közgyűlésről 207, 219, 227 2. Bibliográfia. Újonnan megjelent könyvek ... ... Könyvészeti rovatunkhoz... A budapesti sajtó 1911-ben Mit ír, mit olvas a világ... ... ... ... Répertoire international de la Librairie Minden számban ... 36 ... ... ... 36 14 69 II. Nem hivatalos rész. 1. Személyi hírek. Horváth Géza ünneplése Quaritsch 2. Elhalálozások. Özv. Várnay Lipótné Kiszlingstein Sándor halála Hoffmann Sándor halála ­Zilahi Simon ... 124 161 4 56 142 173 3. Könyvtárügyek. Aktuális kérdések irodalma (Fővárosi Könyvtár) ... 102, 107 Meglánczolt könyvek könyvtára 187 Mintajegyzék városi nyilvános könyvtárak számára ... 205 A «Deutsche Bücherei» Lipcsében... ... ... 205 A Deák Ferencz könyvtár felavatása (Három ujságközlemény) 241 4. Könyvekről és folyóiratokról. 0 M Mikor jelenjék meg a könyv? ... ... — 2 Egy katalógusról .. .. 6 Bibliakiállítás Stuttgartban .. ... 37 A mozi és a könyv ... ... ... ... .. 40 Régi könyvek mesterei . ... ... 56 Műszaki vezető ... ... ... ... .. 56 Kiadói szakszótár ... ... ... ... 110 Hány lap jelenik meg naponkint? ... 135 Budapesti czímtár . .. ... — ... ... ... 154 A karácsonyi számok (Három ujságközlemény) ... ... 240 5. Szerzői és kiadói jog. Az amerikai Egyesült Államokkal kötött szerződésről — 6 A berni egyezmény ... — 11, 19, 24 A berni egyezmény és a szerzői jog a Magyar Tud. Akadémiában 116 6. Nemzetközi ügyek. A nemzetközi kiadói választott bíróság 3 Jegyzőkönyv a nemzetközi kiadói kongresszus előkészítő bizottságának 1913 január 25-iki üléséről ... 18 Jegyzőkönyv a nemzetközi kiadói kongresszus előkészítő bizottságának 1913 február 28-iki üléséről ... 46 Jegyzőkönyv a nemzetközi kiadói kongresszus előkészítő bizottságának 1913. április 18-iki üléséről 62 Köszöntjük a külföldi kiadókat... . ... 81 A nemzetközi kiadói kongresszus ... ... ... 91 kongresszus lefolyása ... ... 92 nemzetközi kiadói kongresszuson résztvetlek ... .. 95 kiadók ... 96 kongresszus és a sajtó ... — 96 nemzetközi kiadói kongresszus utóhangjai 166, 175,186, 196 7. Egyletek, intézetek. A «Csak Szorosan» közgyűlése 27 Magyar Könyvkereskedő (A «Csak Szorosan>-ról) 44 Az Országos Iparegyesület levele ... 60 Üdülőtelep a Tátrában 76 Osztrák példa ... ... 87 Üdülőtelep 102 A Magyar Könyv- és Zenemükereskedö Alkalmazottak Orsz. Egyesülete 161 A magyar könyvkereskedelem feladata (A M. K. és Z. Alk. előadása) ... ... ... ... ... 176 A könyv mint kereskedelmi czikk (A M. K. és Z. Alk. előadása) 188 Meghívó (A M. K. és Z. Alk.) ... ... 224 A «Csak Szorosan» 40 éve ... 236 1873—1913. Egyesületünk története... 237 A Magyar Újságkiadók Országos Szövetsége 237 E уЩ \ a,. А У

Next

/
Thumbnails
Contents