Corvina, 1919 (42. évfolyam, 1-23. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. Hivatalos rész. 1. Hivatalos közlemények. Választmányülési jegyzőkönyv febr. 8-ról Választmányülési jegyzőkönyv máj. 31-ről Választmányülési jegyzőkönyv 10-ről Pénztári jelentés az '1915-V). évről Mérleg az 1915—16. évről \ Költségvetés 1916—17-re Segéiypénztári kimutatás Engedmény redukálás 10% drágasági pótlék szedendő Tankönyvjegyzékek 20 fillérért adandói Háborús akció .„. Ranschburg-alapítvány Oldal 15 69 97 19 u 93, 9 / 2. Hatósági rendeletek./ / f \ Sajtótermékek ellenőrzése (M. E. I. 2003/17V ... % Tankönyv áremelés (Vall. és közokt. M. 7,2366/17. VII. bY Könyvkiviteli bizottság átirata (K. K. 6/25/17. sz.) Könyvkivitel ellenőrzése (M. E. 5700 li. sz. rend.) Könyvkivitel ellenőrzése. Postai s^ibálvok. (Posta-Táv. rendeletek tára 111/17. sz.y ... Ií. Nem Jíivatalos rész. 136 136 50 105 120 1. Ézemélyi hírek. / Petrik Gézáról ... /__ Ranschburg Viktorról Fejes Sándor kjaüntetése Horváth ReipTÍold dr. kitüntetése Lesskó József kitünletése 124 142 120 55 59 álozások. Politzer Zsigmond Oszter Károly Nádor Kálmán Stark Nándor Horvát C. Lobi Erni EraiikeyPál... Kőni/-- Alajos... Sej€s Samu Oldal .. 26 31 63, 66 63 .. 83 110 .. 114 120 151 3. Vegyesek. Nincs kedvezmény _. 1 Ifj. Wagner Antal levele a tankönyvek áremelése ügyében 6 Még egyszer a tankönyv-áremelésről ... 22 Tankönyv áremelésről... .. ... ... ... ... ... 77, $6* A tankönyvjegyzékekről... '. 82, 86 Milyen tankönyvet nem kell vásárolni? . .. 86 Az új iskolaév 90 Tankönyvek körül ... ... ... 102 Tankönyvdrágítás (Az Est) .. ... .. ... 102 A könyvkereskedelem jövője ... -_.. ... ... 30, 150 A háború bajai... ... . ... ... 26 VTúlzás. (Egyes példányok rendelésének veszödsége) .. 34 M^g egyszer erről a tárgyról («Kishitűség») 58 Révai Mór könyvének «A háború végcélja» megemlítése 25 Cson\' olási díj felszámításáról ... ..... 38 Könyvk^lendőség a háború után .. ... ... ... ... 42 Légrády Wgvette Móricz Zs. munkáit ... .... 46 A «KönyvujtgágB-ról ... .. ... ... .. ... 54 Válasz a «KcN^'vujság»-tól ... ... ... .. ... 62 Az Est megvádolta az Athenaeum részvények többségét 78 Háború van! Tíz.válasz számos kérdésre . ... 94 «Könyvet a harctérre» mozgalom statisztikája ... ... 110 Alkalmazottaink nagygyűlése ... ... 131 Kell-e az idén elszámolás ? ... ._ ... 158 Pal las nyomda Budapestem

Next

/
Thumbnails
Contents