Corvina, 1942 (65. évfolyam, 1-52. szám)

1942-01-04 / 1. szám

50231 y LXV. éfoiyam. Budapest, 1942. szeptember 18. 38. szám. A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÚLETENEK KÖZLÖNYE SZERKESZTOSEG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, IV. kerület, Magyar-utca 50. Tel.: 185-405. — Postaiak, csekkszámla: Magvar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete, Budapest 58.786 A lap szellemi részére vonatkozó küldemények, valamint a hirdetések a fenti clntre küldendők. Kiadó A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Megjelenik hetenként egyszer, Ligilletménykénl Előfizetési ára nincs. HIRDETESEINK DljA: Egész oldal P120--, i'„oldal P66—, '„oldal P56­i',oldal P20-—,i/,„ oldal P 12--.i/jPs-, kishirde­tes díja peiit-soiónként P 1 '20, vastagabban szedett sorok díia P 1 40, keret kis hirdetésnél külön P 2' — . Kínálat-Kereslet petit-soronként P —-60. Nem tagoknak 20 ; l/ n felár. Lapzárta minden csütörtökön déli 1 órakor 125 év a magyar könyv szolgálatában. A kassai Jaschkó Géza és Fia. cég jubileuma. Magyarország egyik legrégibb könyvkereske­dése, a kassai Jaschkó Géza és Fia cég ünnepelte a mult hó 27-én fennállásának 125. évfordulóját. Ke­vés könyvkereskedés van, amely ilyen nagy múltra tekinthet vissza. Ez a mult azonban nemcsak az évek nagy számánál fogva tekintélyes, de még inkább an­nak a hatalmas kulturmunkának rendkívüli értéke miatt, amelyet e könyvesbolt tulajdonosai ez alatt a hosszú idő alatt a magyar könyv terjesztése terén kifejtettek. Lapunk korlátozott terjedelme miatt a könyvesbolt történetét érdeme szerint nem méltat­hatjuk, be kell hát érnünk azzal, hogy az öt negyed­századhoz további hosszú, áldásos munkát kíván­junk az egész szakma összesége nevében. EGYESÜLETI HÍREK. Felvételét kéri az Egyesületbe: A Budapesti Könyvkereskedők Szakosztályába: Magyar Hirdető Iroda Rt., VIII., Sándor-u. 5—7. A Vidéki Könyvkereskedők Szakosztályába: Bedőcs József, Pápa. Kardos Karola, Üj vidék. Töröltetett az Egyesületből (kilépés folytán): Friedmann Miklós, Bpest., V., Csáky-u. 33. A szerkesztésért és kiadásért felel: JAN DL K A LM A NN K sz. NAGY RÓZSA. KERESLET. 1 TÓTH JÁNOS, Győr: Beöthy Ákos; Magyar állami­ság fejlődése és küzdelmei, teljes. Cs, Szabó : Levelek a száműzetés­ből. Szabó: Repülőgépmodellek. Sehack:Magyar kereskedő könyve III. és IV. kötet külön, olcsón. Dr. VAJNA GY. ÉS TÁRSA: 1 Miskolczy: Egy jeles vadkert. 1 Bérczy: Vadász műszótár. 1 Pakli: Vadásztudomány 1820. 1 Egy öreg vadász: Vadász mű­szótár 1875. 2 LAUFPER TIVADAR, Budapest, Váci-utca 11.: Wetfel: Geschwister v. Neapel. Jerome: Three men on the bummel. St. Hilarie: Budapester Kochbuch. Turzson: Rendszeres növénytan. Shakespeare: Vihar (Babits ford.). Fiaton: Állam. Siklóssy L.: Hogyan épült Budapest. 3 ÍJJ K5ADASBAN MEGJELENT MEGYEK KCilSTÉ^ICÉPEK Aba új-Torna —-UO, Baranya —'30, Békés —'20, Biliar —-30, Borsod —'30, Csongrád —'20. Esztergom —'20. Fejér —'20, Györ-Moson-Pozsony —-30, Hajdú —"20, Heves —-30, Jász­Nagyknn-Szolnok —30, Nógrád 30 —, Pest-Pilis-Solt-Kiskun — 30, Somogy—30, Sopr m—'20, Szabolcs—'30, Tolna —"20. Vas —'30, Veszprém —-30, Zala —-30, Zemplén —30 P. í- KÓKAI LAJOS, Budapest BOLDOG U JÉVET KÍVÁN LI G Y AT, KIADÓKNAK, MINT T. ÜZLETFELEINEK FÖLDES EDE KÖNY vBÍZOM ÁNyos CÉG VIII., Reviczky-utca 3. Megjelent GÁRDONY GÉZA: AZ ÉH FAIUH új kiadása. Ára fűzve P 5 —, kötve P <>"80. Sauvageot: Nagy Francia Szótár I. kötete a Francia-Magyar rész elíogyatt. Új kiadás sajtó alatt. A II. kötet — Magyar-Francia rész — még néhány példányban kapható. 6 DANTE KÖNYVKIADÓ Új könyv! Mosi jeEent meg! HoM Lajos: Apolitikus csizmadia Vígjáték 5 felvonásban. A dán eredetiből fordította, bevezető tanul­mánnyal és jegyzetekkel ellátta rlr. Puskás Endre. Ára: P 3-50. Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó R.-T. — Szeged, Kárász-utca 9.

Next

/
Thumbnails
Contents