Család és Iskola, 1954 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-01 / 1-2. szám

c V V V V sv V \7 V V V S7 V SV V V V V SV S/ y V SV V A BARÁTSÁG HÓNAPJA A magyar-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötésének évfordulóján — február 18. és március 18. között — minden évben meg­ünnepeljük a Magyar-Szovjet Barátság Hónapját. Örömmel és szeretettel várjuk a Barátsági Hónap idején hazánkba érkező szovjet vendégeket, akik gazdasági és kultu­rális életünk legégetőbb problémáinak megoldásához nyújtanak segítséget. Ebben az időszakban, minden évben nagy élményünk a szovjet művészek, művészegyüttesek vendégjátéka, gyönyörködhetünk az igazi művészet legszebb és legújabb hajtásaiban. Ismét láthatjuk mindazokat a nagyszerű alkotásokat, amelyeket filmszínházaink már korábban nagy sikerrel vetítettek, és bemutatásra kerülnek a legújabb szovjet filmek, amelyek a Barátsági Hónap alatt kezdik meg magyarországi sikereik ragyogó pályáját­Az elmúlt esztendő Barátsági Hónapjában a magyar pedagógusok és a magyar szülők igen nagy segítséget kaptak nevelőmunkájukhoz N. K. Goncsarov professzortól, a neveléstudományok doktorától. Goncsarov elvtárs személyében megismerhettük az igazi pedagógust. Mosolygó arcát, meleg hangját sohasem felejtik el azok, akik talál­koztak vele. Szívbőljövő segíteniakarás, fáradhatatlanság és fiatalos lendület jellemezte. Tanácsai a felsőoktatás dolgozói, a közép-, és általánosiskolai pedagógusok és a szülők számára egyaránt nagy jelentőségűek voltak. Itt tartózkodása alatt többször felhívta figyelmünket a család és iskola közötti kapcsolat megteremtésének, megszilárdításának fontosságára. Az ő útmutatása nyomán indult meg hazánkban a Szülők Egyeteme, amelyek előadásain a családi nevelés, valamint a család és iskola kapcsolatának leg­lényegesebb kérdéseivel ismerkednek meg a szülők. Az élményekben igen gazdagnak ígérkező 1954-es Barátsági Hónapban számos alkalom nyílik minden magyar szülő számára a szovjet családi élet megismerésére, a szovjet családi nevelés tartalmának tanulmányozására és módszereinek elsajátítására. A szovjet ifjúság életét elénk táró filmalkotások, regények, a gyermekek és ifjak családi nevelésével foglalkozó tanulmányok igen nagy segítséget nyújtanak nevelőmunkánk megjavításához. »A nevelés terén az eddigieknél nagyobb feladat hárul a szülőkre. A családi életen kívül tevékenyebben kell résztvenniök az iskolai nevelés munkájában és elő kell segíteniük az iskolai fegyelem megszilárdítását« — mondotta Nagy Imre elvtárs országgyűlési beszédében. Feladatunk tehát: a család és iskola nevelő munkájának egybehangolása. Ezen a téren a Szovjetunióban már nagy eredmények születtek. A családi és iskolai nevelés összhangjának megteremtéséhez felmérhetetlen segítségünk a szovjet pedagógiai irodalom : A. Sz. Makarenko : Szülők könyve, Arkin : Szülőknek a nevelésről című műveket említhetjük élenjárókként, de számos niás kiváló pedagógiai munka vár még arra, hogy a magyar szülők alaposan tanulmányozzák. Barátságunkat, szeretetünket a Szovjetunió, a szovjet nép iránt bizonyítsuk azzal is, hogy a Barátsági Hónap alatt fokozottan törekszünk a szovjet családi nevelés meg­ismerésére. Ez a törekvésünk egyszersmind összefonódik állami és szülői kötelességünk maradéktalan teljesítésére irányuló munkánkkal. Használjuk ki a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap adta lehetőségeket a családban történő embernevelő munkánk megjavítása érdekében! Segítsük a pedagógusok munkáját! Hiszen mindnyájan egy célért küzdünk : szovjet szülő és szovjet pedagógus, magyar szülő és magyar pedagógus : a békés világért, gyermekeink mindenoldalú fejlődéséért ! sv V sv v sv sv sv sv SV SV sv sv sv V/ sv % ¥

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents