Református gimnázium, Csurgó, 1892

^Г?7ГГТГГГ7-:7Г77ТГГТГГ7ГГГГГ7ГГ7ТГГтТ^^т ■m rrr ту? \тггг?щ ti IN fi AZ b В 1 Ц Ц fj ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT CSURGÓI jj 1 EV. REF. FŐGIMNÁZIUM | (XXIX.) XI. ÉVI ll R В § ЙГ­Sr­6r­ЙГ-“ ЙГ*­йг*­£♦­It &r &+■ >>+­nTirrTTTTfTrrrTrrrirriTnrTTTTf-rrrr^-TTÍ.'TITTlTríTTÍTTÍ-rrrTTfrTfTrrrrT'rT^'n^íBS к X— É R T E S I T 0 J E ~У\ Ж UT7?zzL7?rrr?-rr?T?-:-rrr У^тгтттгтттгг ттггггтгттгт Kl 1802 ■ ИЗ. Г А N t V R Л L. KOZL1 Dr. VI DA KÁROLY IGAZGATÓ. зМ CSUIttiO, 1SO.Í. NYOMATOTT VÁGÓ GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. *1ГГГГГГТГГТТГ7Г?-Г7ТГГ??ТГ7ТТТГТТГГТТГТГГГГТТГтГГТГ?ГТ?7Г

Next

/
Thumbnails
Contents