Református gimnázium, Csurgó, 1902

TARTALOM­Körmendy Sándor. Matter János Adatok a főgimnázium 1902—903. évi történeté' I. Patkós Bálint székfoglaló beszéde. II. Kormányzat és igazgatás. III. A tanári kar és működési köre. IV. Tananyag és tankönyvek. V. Magyar Írásbeli dolgozatok czimei. VI. Evang. ifjúsági egyesület. VII. Csokonai kör. Vili. Jelentés az ifjúsági segitő egyesületről. IX. Tanszerek gyarapodása 1902 903. tanévben. X. Egészségügy XI. Köztartás. XII. A tanulók érdemsorozata. XIII. A tanulók általános áttekintése. XW. A tanulók általános áttekintése. XV. Érettségi vizsgálatok. XVI. Évzáró ünnepély. XVII. Bentlakás. XVIII. Figyelmeztetés.

Next

/
Thumbnails
Contents