Református gimnázium, Csurgó, 1903

TARTALOri: I. Adatok a főgimnázium 1903—904. évi történetéhez. II. K°rmányzat és igazgatás. III. A tanári kar és működési köre. IV. Tananyag és tankönyvek. V. Magyar írásbeli dolgozatok czimei. VI. Csokonai kör. VII. Jelentés az ifjúsági segítő egyesületről. Vili. Tanszerek gyarapodása 1903 904. tanévben. IX. Egészségügy. X. K(3ztartás. XI. A tanulók érdemsorozata. XII. A tanulók általános áttekintése. XIII. A tanulók általános áttekintése. XIV. Érettségi vizsgálatok. XV. Évzáró ünnepély. XVI. Bentlakás. XVII. Figyelmeztetés.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents