Református gimnázium, Csurgó, 1910

TARTALOM. I. Héjas Pál emlékezete. II. Igazgató-tanács elnöki megnyitó III. Az areiopagos rövid története ephia'tesig. IV. Tanulmány ut. V. Adatok a főgimnázium 1910 — 11. évi történetéhez. VI. Kormányzat és igazgatás. VII. A tanári kar és működési köre. VIII. Tananyag és tankönyvek. IX. Csokonai kör. X. Jelentés az ifjúsági segítő egyesületről. XI. Egészségügy. XII. Tanszerek gyarapodása az 1910—11. tanévben. XIII. Köztartás. XIV. A tanulók érdemsorozata. XV. A tanulók általános áttekintése. XVI. A tanutók általános áttekintése. XVII. Érettségi vizsgálat. XVIII. Torna vizsgálat. XIX. Évzáró ünnepély. XX. Bentlakás. XXI. Figyelmeztetés.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents