Református gimnázium, Csurgó, 1923

A CSURGÓI ÁLLAMILAG SEGÉLY. REFORMÁTUS FŐGIMNÁZIUM (LXXX.) XLII. ÉVI É R T E S I T Ő J E AZ 1923-1924. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BODOLALÁSZLÓ IG. TANÁR. NYOMATOTT CSURGÓN OSZESZLY M VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents