Református gimnázium, Csurgó, 1935

A CSURGÓI REF. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM (II.—Vili. OSZT. REÁLGIMN ' 'IUM) CXLIV. (LIV.) ÉRTESÍT 3 J E AZ 1935-36. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: BENE KÁLMÁN DR­IGAZGATÓ. CSURGÓ, 1936. OSZESZLY M. VIKTOiü KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents