Református gimnázium, Csurgó, 1939

DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET. PÉCSI TANKERÜLET. A CSURGÓ! REF. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM (VI—Vili. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) CXLVIII,—(LVIII.) ÉVKÖNYVE AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: BENE KÁLMÁN DR­TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ. CSURGÓ, 1940. OSZESZLY M. VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA, A kiadásért felel :_3ene Kálmán dr. Csurgó.

Next

/
Thumbnails
Contents