Cukoripar, 1959 (12. évfolyam, 1-12. szám)

E Oldal Adamov G. I.: Hidrociklon használata a cukoriparban (lap­szemle) ...........................................................................129 Automatizálási tanácskozás a lengyel cukor­iparban (lapszemle) ......................................................199 Bajor Gyula: Kazánmeghibásodás, kazánkorrózió ................... 313 B álint Lajos: Cukoripari versenyhiradó .................................... 63 A műszaki és adminisztratív alkalmazottak premizálásáról......................................................... 122 B orkovszkij M. A.: A gazdaságos dififúziós berendezés megválasz­tása (lapszemle) ..................................................... 21 Brüniche-Olsen H.: A DdS diffúzió újabb üzemi eredménye (lap­szemle) ...........................................................................287 Buczolich Antal: Kartonlemez gyártás a Petőházi Cukorgyár­ban ................................... 268 C erman M. D., Fenik I. P., Bondarenko A. P.: A répa- és nád-nyerscukor egyidejű feldolgo­zása (lapszemle) ..........................................................130 Cikkismertetés (szerkesztőségi felhívás) .. .. 7/b Dr. Csendes Béla: A jövedelmezőség hatása a cukorrépa terme­lésére ...................................................................... 244, 265 A cukorrépa négyzetes fészkes vetése a Szov­jetunióban (lapszemle) .. ,..........................................200 A cukorrépa tárolása (a berlini Humboldt • egyetem Cukortechnológiai Intézetének kol­loquiuma).................. .. ....................................273 C zirfusz Miklós: Létisztításra vonatkozó újabb találmányi be­jelentések ........................................................................305 Vízlágyítás a Petőházi Cukorgyárban .. .. 205 Decsi Ferenc és Kotányi Andor: Mit láttunk a Szovjetunióban................... .. 1 D evillers P.: Ammóniás víz felhasználása a diffúzióhoz (lapszemle)...................................................................... 22 Tanulmány a cukoroldat és a levegő nedves­ségtartalma között fennálló egyensúlyról (lap­szemle) ........................................................................104 Dobronravov N. F. és Garaszimova A. M.: Ülepítőből nyert szuszpenzió visszavétele az előderítésbe (lapszemle) .. .......................... 40 O ldal Domsch M.: A cukorrépaterület előkészítése (lapszemle).. 131 Écsy László: Cukoripari szemmel az 1959. évi tavaszi lip­csei vásáron ...............................................................137 G arbe kazán építése a Kaposvári Cukorgyár­ban ................................................................................106 Edo Guralj: Répafeldolgozás 1957—58-ban Jugoszláviában (lapszemle)...................................................................... 23 Dr. Éliás Gyula: A mezőgazdaság szocialista átalakulása és a cukoripar .......................................... 171 E llerton S.: Üj fejlődés a cukorrépanemesítésben (lap­szemle) .......................................................................130 E mődi Ferenc és dr. Tiszuváry Ottó: Dobszűrővel kapcsolatos kísérletek a Mező­hegyesi Cukorgyárban.......................................... 92 E nergiacsoport: Az 1958. évi kampány energiagazdálkodása .. 148 Évforduló ................................................................... 45 Filipcak I., Burianek I.: Hidrociklon alkalmazása a cukoriparban (lap­szemle) .......................................................................129 F ilipcak I., Cihái K. és Starnberg I.: Polielektrolitok, mint koagulátorok (lapszemle) 129 Friml M. és Cihái K.: Bepárló kifőzése (lapszemle) ...............................285 G adó Kálmán: Szárított répaszelet brikettezése .. .. 159, 180 Gergely Mihály: Répapektingyártás a Hatvani Cukorgyárban . . 259 Golovin P. V.: A cukor kristályosítása (könyvismertetés) .. 12 b Grinman Sz. D.: Vákuumszűrő berendezés korszerűsítése (lap­szemle) ................................................................... 40 Haberényi K., Tegze M., Vajda ö. és Vukov K.: A petőházi J-diffúzió működésének vizsgálata az 1958—59-es kampányban.................................. 65 H angyát' Károly: Az Ercsi Cukorgyár ipartörténetéből .. 33, 120 Hangyái Károly és Radios Imréné: Az Ercsi Cukorgyár bétáin üzeme.................. 209 C UKORIPAR 1959. ÉVI XII. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE NÉVMUTATÓ

Next

/
Thumbnails
Contents