Cukoripar, 1962 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1962-01-01 / 1. szám

900 /.''at :;УТ5 4 -■* Шпъь**/ x/isVy A Cukoripar 1962. évi tartalomj XV. évfolyamának e g у z é к e Oldal Bajor Gyula: A programvezérlésű import centrifuga .. .. 225 Dr. Balla Ferenc: A kubai nyerscukor-feldolgozás újabb tapasz­talatai .......................................................................... 78 B uczolich Antal, Zádori Antal: Több fokozatú bepárló fűtőfelületének opti­mális elosztása...............................................................309 C UKORIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZLEMÉNYEI *Gryllus Vilmosné: A cukorgyári levek ioncserés színtelenítése.. 23 *Haberényi Károly: Sűrűié fajsúlymérő a Hatvani Cukorgyárban 153 *Dr. Vukov Konstantin: Cukorbomlás és savképződés a cukorgyári műveletekben............................................................... 61 * Zana János: A cukorrépafajták tulajdonságainak vizsgá­lata 1961-ben................................................... .. 88 * Zana János: A belföldi és külföldi cukorrépafajták tulaj­donságainak vizsgálata 1961-ben 179 *Zana János: A cukorrépa fejlődése 1960—61-ben .. .. 249 *Zana János: Egyes répafajták tulajdonságainak vizsgálata különböző tenyészterületéken 1961-ben .. .. 318 *Zágon Tamás: Cukoripari mésztej adagoló berendezés .. .. 218 Cukoripari Munkaközösség: A cukorrépatenmesztós angol szakszőkincsé 14 Czibor Jánosné: A Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari Tudomá­nyos Egyesület (MITE) 1961. évi munkája .. 147 Czirfusz Mklós: Automatikus mérlegelés Rapido-mérleggel .. 8 Dédek Jaroslav 83 Élelmi szervizsgálati Közlemények.................. 312 E ndrődi János: A cukor világpiaci helyzete és a magyar cu­korexport kilátásai.......................................................117 A *-gal jelölt cikkek a nagybetűvel szedett címszó csoport­jába tartoznak. Oldal Dr. Falvai Alfréd: Címfoirdítások cukoripari szakfolyóiratokból 155 Dokumentációs tevékenység a cukoripar­ban II................................................................................244 Felhívás a szakirodalom tanulmányozására .. 87 Follinus János: Műszaki Könyvnapok elé .......................................287 F rank Günter: A szárított répaszelet brikettezóse.................. 11 G adó Kálmán: A cukorgazdálkodás európai helyzete .. .. 53 Geraszimov Sz. I. ................................................... 7 GÉPGYÁRTÁS "A vákuum-főzőkészülék (VEB Maschinenfabrik Sangerhauisen)...............................................................5/B Dr. Grétsy László: Észrevételek a Cukoripar nyelvéről 51,85,127, 212 278, 303 Guralj Emil: Az 1960—62. években épülő jugoszláv cukor­gyárak ................................................................... 46 H angyái Károly: A modem utószűrők ...............................................166 A diffúziós szennyvíz és a szeletprésvíz vissza­vétele a Róbert-diffúzióba..................' .. .. 236 H araszti László, Wlassics Zoltán: A Hatvani Cukorgyár új hőerőműve 41, 111, 141 Hártyán István: A cukoripari újítási mozgalom...............................152 A cukoripari újítási hónap és eredményei .. 276 Hámor Tibor: A lyukkártyagépesítós fejlesztési lehetőségei.. 333 Dr. Holló János egyetemi tanár kitüntetése .. 81 Az Ipargazdasági és Üzemszervezési Szolgálat szervezése....................................................................222 Jermy Sándor: A cukorrépa szemenként! vetéskísérletek ered­ménye és a szemeinkénti vetőgépek 1962. évi nagyüzemi alkalmazása .. .. .. .. .. 102 Kajtor István: Az új főkapcsoló berendezésünk.................. 214 K iss Mihály .......................... 265 K iváló csehszlovák szakemberek jubileuma .. 101 Korbonits András: A korrózió az olasz cukoriparban .................. 22 I

Next

/
Thumbnails
Contents