Cukoripar, 1976 (29. évfolyam, 1-6. szám)

1976-01-01 / 1. szám

Szerkesztő bizottság: Dr. Vigh Albert szerkesztő, Krieger Ödön, MÉTE Cukoripari Szakosztály titkára Szabó Géza, dr. Vukov Konstantin, Wertán Pál szerkesztőin, dr. Zsigmond András Szerkesztőség: 1141 Budapest, XIV., Komócsy út 39—41. Telefon: 632-000 XXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM JANUÁR—FEBRUAR 1976. A szerkesztésért felel: Dr. Vigh Albert Felelős kiadó: Siklósi Norbert igazgató Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Levélcím: 1960. Postafiók 223 Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1339 Budapest, Postafiók 149 Egyes szám ára: 12,— Ft Szerkesztőség címe: 1141 Budapest XIV., Komócsy u. 39—41. Telefon; 632—000 Csekkszámlaszám: Cukoripari Vállalatok Trösztje 216-12675 Fejér megyei Nyomdaipari Vállalat dunaújvárosi telepe TARTALOM Dr. Lukács L., Zana J.: összehasonlítható kísérletek — — — — 1 Dr. Éliás Gy., dr. Forrai L.: A cukorrépa vetési és termesztési technikája — — — — — — — — — — — — 5 Dr. Lásztity R.: A növényi biológia néhány kérdése — — — — 9 Dr. Vukov. K: A levelek színeződése a gyártás folyamán — — 13 Gryllus V-né: A híglé ioncserés kalciumtalanítása sűrűleves rege­nerálással — — — — — — — — — — — — — 18 Cukorgyártási repetitórium — — — — — — — — — — 33 СОДЕРЖАНИЕ Др. Л. Лукач, Я. Зана: Испытание генетически односемянных сортов сахарной свеклы в 1973-1974. гг. — — — — — 1 Д-р Д. Элиаш, д-р Л. Фпрраи: Техника посева и производства сахарной свеклы Венгрии в 1975-омггоду — — — — 5 Д-р Г' Ластич Вопросы биохимии растений с особым вниме­нием на сахарную свеклу — — — — — — — — 9 К. Буков: Окрашивание соков в процессе производства сахара 13 В. Гриллус: Декальцификация сока ионитами с регенерацией густым сиропом. I. Лабораторные опыты — — — — 18 Повторительный курс сахарного производства — — — — 33 CONTENTS Dr. L. Lukács, J. Zana: Comparative experiments — — — — 1 Dr. Gy. Éliás, Dr. L. Forrai: Sowing and cultivation techniques of beetroot in Hungary in 1975 — — — — — — — — 5 Dr. R. Lásztity: A few questions of plant biochemistry with special regards to sugar beet — — — — — — — — — — 9 K. Vukov: Colouration of juices in the course of sugar manu­facturing — — — — — — — — — — — — 13 Mrs. V. Gryllus: Decalcination of thin juice with thick juice rege­neration through the medium of ion exchange, I. Laboratory experiments — — — — — — — — — — — — 18 Repetitorium of sugar manufactoring — — — — — — — 33 INHALT Dr. L. Lukács, J. Zana: Vergleichende Versuche — — — — — 1 Dr. Gy. Éliás—Dr. L. Forrai: Saat- und Anbautechnik der Zucker­rüben in Ungarn 1975 — — — — — — — — — —• 5 Dr. R. Lásztity: Einige Fragen der Pflanzenbiochemie unter beson­derer Berücksichtigung der Zuckerrüben — — — — — 9 K. Vukov: Färbung der Säfte im Laufe der Zuckererzeugung — 13 Frau E. Gryllus: Die Regenerierung durch Dicksaft der Dünnsaft­ionenaustauscher, I. Teil, Laborversuche — — — — — 18 Autorenkollektiv: Repetitorium der Zuckertechnologie — — — 33 Index: 26.102

Next

/
Thumbnails
Contents