Cukoripar, 1999 (52. évfolyam, 1-4. szám)

1999-01-01 / 1. szám

TARTALOM Köszöntjük az 50 éves Cukoripari Kutató Intézetet ....................................................... 1 5 0 éves a Cukoripari Kutató Intézet .................................................................................. 3 Köszöntjük az 50 éves Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesületet és az 50 éves Cukoripari Szakosztályt .................................................................... 10 S chottner Károly: Ötvenéves a Cukoripari Szakosztály ............................................. 14 Hídvégi Máté-Lásztity Natália-Lásztity Radomir: Genetikailag módosított növények - új perspektíva az élelmiszertudományban, vagy új táplálkozási és környezeti veszélyforrások? .......................................... 21 F oodapest ’98 ............................ 25 M INŐSÉGÜGY Az Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Testület (ÉBTT) állásfoglalása a HACCP rendszer alkalmazásával kapcsolatos kérdésekről...............................28 B EMUTATJUK: a Pannon Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárát Horváthné Pór Csilla-Dr. Pétervári András: Európa első aerárfelsőoktatási intézményének könyvtára ma........................................................32 HÍRHARANG Euro Food Chem X...........................................................................................................34 Food Micro ’99 ...............................................................................................................34 BME szakképzési lehetőségek meghirdetése ............................................................35 A CUKORIPAR 1998. évi LI. évfolyamának tartalomjegyzéke ....................................36 CONTENTS Greetings to the 50th anniversary of the Research Institute of Hungarian Sugar Industry.......................................................................................... 1 T he Research Institute of Hungarian Sugar Industry is fifty years old ...................... 3 G reetings to the 50th anniversary of the Hungarian Society for Food Industry (MÉTE) and it ’s sugar Industrial Section ..............................................10 S chottner Károly: The fifty years of activity of the Sugar Industrial Section of the Hungarian Society for Food Industry (MÉTE) ............................14 H ídvégi Máté-Lásztity Natália-Lásztity Radomir: Genetically Modified Plants - a new prespective in food science, or another nutrition and environment hazard? .............................................................................................21 Foodapest ’98 ..........................................................................................................................25 Quality issues Standpoint (EBTT) ........................................................................................................28 Euroterroirs ..................... 31 W E PRESENT Central Library of Pannon Agricultural University ............................................. 32 R ETAILER of NEWS Euro Food Chem X. ......................................................................... 34 F ood Micro ’99 ...............................................................................................................34 Contents of CUKORIPAR volume LI. (1998) ................................................................ 36 INHALT Das 50ste Gründungsjahr des Forschungsinstitutes der ungarischen Zuckerindustrie ist begrüsst .................................................................................... 1 D as Forschungsinstitut der ungarischen Zuckerindustrie is 50 Jahre alt .................... 3 D as 50ste Gründungsjahr der Zuckerindustrielle Abteilung des Ungarischen Wissenschaftlichen Vereins für Lebensmittel­industrie (MÉTE) ist begrüsst.................................................................................... 10 Schottner Károly: Die Zuckerindustrielle Abteilung des Ungarischen Wissenschaftlicher Vereins für Lebensmittelindustrie (MÉTE) ist fünfzig Jahre alt ...................................................................................................... 14 Hídvégi Máté-Lásztity Natália-Lásztity Radomir: Genetisch Modifizierte Pflanzen - neue Perspektiven in der Lebensmittelwissenschaft oder neue risikoquellen in der emährung und in der umweit? ......................................21 Foodapest ’98 ................................................................. 25 Q UALITÄTSSACHE Stellungnahme (ÉBTT) ..................................... 28 E uroterroirs ............................................................. 31 WIR VORFÜHREN: Zentralbibliothek von Pannon Agrar-Universität .....................................................32 E uro Food Chem X .................................................................................................................34 Food Micro ’99 .......................................................................................................................34 Inhaltverzeichnis des LI. (1998) Jahrgangs von CUKORIPAR......................................36 LI I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1999. JANUÁR-MÁRCIUS * Szerkesztőbizottság: Schottner Károlyné felelős szerkesztő Dr. Angeli András Dr. Fábián Károly Krieger Ödön Schottner Károly MÉTE Cukoripari Szakosztály titkára Dr. Zsigmond András * Szerkesztőség címe: 1141 Budapest XIV., Komócsy u. 39—41. Levélcím: 1590 Bp. Pf. 109 Telefon: 251-1089:251-1999 * Csekkszámlaszám: Cukoripari Egyesülés 216—37166 * Felelős kiadó: Dr. Hernádi Zoltán MÉTE-Kiadó 1027 Budapest, Fő u. 68. * Nyomdai előkészítés: Szurmay László Nyomás: FAA PRODUKT Felelős vezető: Faa Judit Marketing igazgató: Dr. Szalay Attila Belföldi terjesztés a szerkesztőség útján. Egyes szám ára: 300,-Ft+áfa. Előfizetés egész évre: 1200,—Ft+áfa. Előfizethető a szerkesztőségnél. Megjelenik negyedévente. HU ISSN 0011-2720

Next

/
Thumbnails
Contents