Református leánygimnázium, Debrecen, 1926

LEÁNYGIMNÁZIUM S A VELE KAPCSOLATOS INTERNÁTUS ÉRTESÍTŐJE AZ 1926—27-IKI ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE KONCZ AURÉLNÉ IGAZGATÓ A DEBRECENI REFORMÁTUS Lll. ÉVFOLYAM Debrecen sz. klr. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalata 1927—937

Next

/
Thumbnails
Contents