Református leánygimnázium, Debrecen, 1929

LEÁNYGIMNÁZIUM S A VELE KAPCSOLATOS INTERNÁTUS ÉRTESÍTŐJE AZ 1929—30-IKI ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE : KONCZ AURÉLNÉ igazgató LV. ÉVFOLYAM A DEBRECENI REFORMÁTUS Debrecen sz, kir. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvnyomda-vállalata 1930—1515

Next

/
Thumbnails
Contents