Debreceni Szemle, 1932 (6. évfolyam, 1-12. szám)

A VI. ÉVFOLYAM (1932) TARTALMA TANULMÁNYOK. Oldal Aujeszky László : Mozaikképek az aviatika köréből ..................................226 Ba logh Béla : Szolnok történetírója....................................................................465 Berényi Dénes : Az alföldi erdőterületek nagysága az utóbbi években . . 70 Bobula Ida : A galantéria keletkezése ............................................................262 Bókay Zoltán : Tóth Lajos hatása korára.......................................................201 Da rkó Jenő : Az új világnyelv kérdése a genfi nemzetközi nyelvtudományi kongresszuson....................................................................................................... 1 Dudich Endre : Bíró Lajos, mint barlangkutató................................................145 Dworak Lajos : A trágyázástechnika mai állása és jövő útjai.....................139 Ga ál István : A magyar virágnyelv eredetének kérdéséhez......................... 41 — Állatvédelem és emberkínzás........................................................................291 Georges Roux : A francia fiatalság útjai...............................................................321 Gergely Adolf : Az állatvilág és a repülés...................................................... 61 Gu lyás Pál : A debreceni Ady ....................................................................178 Győrffy Katinka : Hogyan népesedik be növényekkel a Krakatoa? . . . 132 — Japán egyik vulkánja revegetációja............................................................457 Hankiss János : A jellemrajz problémái............................................................ 81 — Emberismeret és irodalom ..................................................................................417 x, Hankó Béla : Albán pákásztanyán.................................................................... 50 — A városi szennyvizek megtisztítása és értékesítése..................................150 H. Haraszti Jolán : Az opera ............................................................................ 6 Ka slner Jenő : Garibaldi .................................................................... 405 Kincs Elek: A művészet lényege .................................................................... 324 x. Kiss József : A magyar közegészségügy egy újabb alkotása : az új szülé­szeti rendtartás ..................................................................................... 460 Ki ss Lajos : A nyíregyházi erdő.......................................................X . 381, 451 Klebels berg Kunó gróf : A mecénás....................................................................249 Koch Sándor : Az ásvány-kőzettani múzeumokról ......................................121 Ko losváry Gábor : Adatok a szongáriai cselőpók euráziai elterjedéséhez . 237 Mitrovics Gyula: A szép a világszemlélet tükrében......................................174 No szky Jenő : Az arányosság — a természettudományi múzeumban . . . 365 Oláh Gábor : Goethe ..........................,...............................................................161 Po ngrácz Sándor : Az ördög históriája.....................................................................374 Révész Imre : Adalék a francia-magyar sorsközösséghez..............................409 Rosner Károly : Üj magyar könyvművészet ...................,........................ 12 — Áz új magyar fametszet................................................................................. 94 Rothschnek Jenő : Jean Rey—Lavoisier előfutára ......................................295 — Az ősnemzés tana és az élet keletkezése...................................................444 Sc hmidt E. R. : Kísérlet a Föld diszlokációs irányainak geomechanikai magyarázatára..................................................................................................207 Soó Rezső : Debrecen növényvilágának kutatása..........................................216 St raub János : A jódozott tojás ........................................................................129 Szalay Tibor : A geológus Goethe ....................................................................289 Tankó Béla : Az „adottság“ kérdéséhez............................................................256 Tóth Iván : Világvárosok olcsó lakástelepei ...............................................297 • VEGYESEK. Beke Ödön : A magyar halnevek történetéhez...............................................399 — À tátorján irodalmához és elnevezéséhez...................................................468 Beloho rszky Ferenc : Bessenyei Buda Tragédiájának forrásai és keletkezése 423 Berényi Dénes : Az évszázad legmelegebb szeptembere..............................402 — Megjegyzések az „Egy kis időjóslás“-hoz...................................................472

Next

/
Thumbnails
Contents