Debreceni Szemle, 1942 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1942 / 1. szám

tudományos élet minden ágának minden friss hajtását bemutatni a magyar olvasónak : ez a XVI. évfolyamát élő DEBRECENI SZEMLE célja. Közönséget akar nevelni, amelynek számára a Tudás nem­csak hatalom, hanem lelkiszükséglet, mindennapi kenyér. Hasáb­jain a legkiválóbb magyar és külföldi tudósok találkoznak a magyar közön­séggel. A DEBRECENI SZEMLE cikkeinek tárgyát és súlyát tudósokhoz szabja, érdekességét és művészi formáját pedig a legszélesebbkörű olvasó­táborhoz. A DEBRECENI SZEMLE az első magyar egyetemesen tudományos revue s mint ilyen, a TISZA ISTVÁN TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG hivatalos szemléje is. A Társaság tagjai közül azok, akik tagdíjukat február hó végéig befizetik, a DEBRECENI SZEMLÉI tagilletményképpen kapják. A SZEMLE előfizetési díja egyébként továbbra is 12 P, jogi személyek­nek 16 P. Különös gondot fordítunk Debrecen és Kelet-Magyarország ismeretlen kultu­rális kincseinek feltárására, amelyek nemcsak az egész magyarság, hanem a külföld tudományos közvéleményét is érdekelhetik. Nyíregyháza, Sárospatak, Miskolc, Szolnok, a hajdú-városok és sok más város nagyszerű történeti, művészi, könyvészeti értékeit is hozzáférhetővé teszi minden művelt ember számára A fedélen lévő fametszet Kozma Lajos munkája 1921-ből. * A DEBRECENI SZEMLE as 1925 táján nagyszámban megindult magyar folyóiratok kösiil as egyetlen, amely ma is él s teljes erővel dolgozik. Éppen esért megérdemli és kéri mindasok támogattísát, akik a magyar műveltséget esekben a nehéz időkben kinesnek és fegyvernek tekintik Felelős szerkesztő : dr. Hankiss János, egyetemi tanár. Felelős kiadó : dr. Milleker Rezső, egyetemi tanár. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Debrecen, Nagyerdő, Egyetemi központi épület, Földrajzi Intézet. Telefon: 25-00 (60. sz. mellékállomás).

Next

/
Thumbnails
Contents