Debreceni Szemle, 1985 (5. évfolyam, 1-2. szám)

1985 / 1. szám

AZ MSZMP DEBRECEN VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK TÁRSADALOMPOLITIKAI KIADVÁNYA V. ÉVFOLYAM i. SZÁM, 1985. ÁPRILIS TARTALOM AGRÁRTÁRSADALOM - AGRÁRTERMELÉS 3 Balogh István : Debrecen mezőgazdálkodása a XVI. századtól az első világ­háborúig 18 Tóth Gábor: Az agrártermelés alakulása a Tiszántúlon a két világháború között (1925-1938) 36 Tímár Lajos : Debrecen agrártársadalma a két világháború között 49 Zajácz Gizella: A mezőgazdasági üzemi viszonyai Hajdú-Bihar megyében 56 Baranyi Béla: Parasztságunk - termelőszövetkezeti parasztságunk felszaba­dulás utáni fejlődésének kérdéséhez 68 Kádár Béla: A mezőgazdasági termékek árának és önköltségének alakulása hajdú-bihari tapasztalatok tükrében 85 Tóth József: Mezőgazdaság és számítástechnika 98 Kovács Gyula: A tudomány és termelés kapcsolata Hajdú-Bihar megye ter­melőszövetkezeteiben 107 Magyar Gábor: A termelési rendszerek szerepe a magyar mezőgazdaság fej­lődésében 121 Zsitvay Attila: A kertészeti termelési rendszerek tevékenysége, különös te­kintettel a debreceni tájkörzetre 133 Karalyos Zsolt : A szövetkezet és a tagság érdekeltségét meghatározó tényezők 148 Taar Ferenc: Életerő - írószemmel a halápi részes művelésről 161 Görömbölyi László: Tudósportré - Bocz Ernő ESZMECSERE 71 Módy György : Debrecen Árpád-kori és középkori régészeti kutatottsága 182 Balassa Bálint: Városközponti rekonstrukciók. Gondolatok Debrecen vá­rosépítése kapcsán ÉVFORDULÓ 193 Geller Ferencné: Száz éve született Lukács György. (Szövegközlés: Lukács György : A magyar irodalom egysége)

Next

/
Thumbnails
Contents