Független Magyarország, 1959 (9. évfolyam, 1-27. szám)

1959-01-01 / 1. szám

2. oldal FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG 1959. január 1. Független Magyarország 1951-56 KÖZÖTT: “DÉL KERESZTJE” Megjelenik: minden hó 1.-én cs 15.-én. Kiadásért és szerkesztésért felelős: Dr. Nagy Kázmér főszerkesztő. Európai főmunkatárs és külpolitikai rovatvezető: Jászay Antal Ausztráliai főmunkatárs: Dettre András Minden szerkesztőségi, vagy kiado- hfvatali ügyben levelezési cím: Box 3933, G.P.O., Sydney, Australia. — Telefon: XB 1965. — Előfizetés egy évre £2, Ausztrálián kívül 5 dollár. — Az (x) jelű közlemények fizetett hirdetések. — Kéziratot nem őrzünk meg. — Szerkesztőségi fogadóórák: d.e. 11—12 és este 6—7 óra között minden hétfőn és kedden, vagy elő­zetes tclfonmegbeszélés szerint. FREE HUNGARY (1951tol956: SOUTHERN CROSS) Independent Hungarian Neswpaper Correspondence: Box 3933, G.P.O., Sydney, Australia. Phone: XB 1965. Published & Edited by Dr. K. Nagy, 2 Little Arthur Street, North Sydney. Printed by the New Life Printery, 275 Enmore Road, Marrickville. “FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG” AUSZTRÁLIÁBAN A KÖVETKEZŐ LAPÁRÚSITÓKNÁL KAPHATÓ: SYDNEY: Globe könyvesbolt, 173 Pitt Street, City. — Dymock’s kioszk, G.P.O. George St.-i sarkán. — Rushton újságos- bolt, King’s Cross. — “Kis” kávézó, King’s Cross. — Porter ujságosbolt, Bat­hurst St. és Castlereagh St. sarkán. — Handy csemegésbolt, Town Hall vasút­állomás. — Mathias ujságosbolt, Rawson Place, Central állomásnál. — Slavik csemegésbolt, 203 Hay St., City. — Bijou Espresso, 123 Oxford St., Bondi Junc­tion. — Electro Centre, 95 Oxford St., Bondi Junction. — Capri Espresso, De­von Court, Fairfield. — Alex csemegés- iiziet, 479 King Street, Newtown. • — Golding ujságosbolt, Graneville vasút­állomás. NEWCASTLE: Hunter ujságosbolt, 115 Hunter Street. WOLLONGONG: I. Petróczky, 8 Bu- relli St., — WARRAWONG: Jarrett’s ujságosbolt. MELBOURNE: Mycr’s árúház hirlap- osztályán. — Foreign Bookshop, 157 Elizabeth Street, City. — Opto, 109 Swanston St., City. GEELONG: Kőris ujságosbolt, 59 Nob­le St., Newtown-Geelong. BRISBANE: International Bookshop, 144 Adelaide St., City. ~L A karácsonyi (nyári) nyomdai üzem­szünet és a szerkesztőség 10 napos va­kációja következtében az 1959. január 15.-i számra hirdetést, közleményt, stb. legkésőbb január 19.-ig tudunk csak el­fogadni. 2. Felhívjuk kedves Előfizetőink becses figyelmét arra, hogy a legolcsóbb új­évi ajándék a “Független Magyaror­szág” előfizetése 1959-re! Ha barátját, ismerősét, aki a lapot még nem ismeri, vagy eddig csak kölcsönbe olvasta, meg akarja ajándékozni, kérjük, hogy kö­zölje velünk az illető címét és küldje be a jövőévi előfizetési díjat, £2 összeget. Az első számmal együtt mi fogjuk érte­síteni új előfizetőnket arról, hogy ki­nek az ajándéka az 1959.-évi előfizetés. 3. Állandó lakhelyükről ideiglenesen más helyre utazó (nyaraló, stb.) Előfizetőin­ket kérjük, közöljék ideiglenes címüket. A lapot — akárcsak egy számot is — szívesen küldjük nyári címükre. 4. Január 1.-én minden Előfizetőnknek névreszóló előfizetési számlát küldünk ki. Nyomatékosan kérjük az előfizetés elő-fizetését. A jövőben is ingyen küldjük a lapot mindazoknak, akik nyomós okra hivat­kozva a lap küldését ílymódon kérik. Tehát: munkanélkülieknek, öregségi nyugdíjból élőknek, egyetemi hallgatók­nak és azoknak, akik az 1959. év fo­lyamán érkeznek Ausztráliába. Külön bejelentés, illetve kérés nélkül azonban senkinek sem tudjuk ingyenesen külde­ni az újságot. A lap fenntartására havonta kelj ki­adnunk a felmerülő költségeket. Éppen ezért kérjük, hogy a legtöbb esetben csak kényelemből elodázott utófizetések helyett az elő-fizetést valóban előre küld­jék be Olvasóink. Köszönjük előre is. 5. Az ügykezelés egyszerűsítésének je­gyében kérjük, hogy aki csak teheti, te­lefonon jelentse be címváltozását. Ez egyben olcsóbb is, mint levelet küldeni A leghumorosabb műsorszám / * a fele sem tréfa Iparosítás falun » MAI REKLÁMÉLET 8 CH ft t * m t o®s am ;; V -ŰD Az alábbi karikatúrák az elmúlt fél­évben jelentek meg a pesti “Ludas Ma- íyi” iTclapban. Az öngúny, szatíra és humor nyelvén fétköznapok, tehát embermjllók életéről tudósítanak. Első pillantásra mulatságosnak tűnik mindegyik kép. Pedig — a fele sem tre­y, ' «gar.* . ”V ' 4 Pesti kisfiú falun- Apuka, az „ott micsoda?- Szarka, fiacskám- Jé ... Vtiiekcn is vannak ur.rm tolvajok!* Lakás lesz sok hivatalból — Ez legyén a hálószoba. Istenieket durmoltunk itt! A KELETINÉL — Nahát, müven kedves, hogy magúknál — Nézze biztos, ami biztos. így legalább nem lopják el az evőeszközöket! — Hol a régi? — Köszönjük, édes fiam, hogy kihoztál bennünket a pályaudvarra ... — Szóra sem érdemes, Málcsi néni, csak arra kérem, mondja meg oda- küll az unokaöcsémnek, hogy küldjön csomagot és egy jó meleg télikabátot mert éhezem és megvesz az Isten hidege... Egy Új életrajzot kértek tőle MAGYAR ÉS NÉMET KÖLCSÖNKÖNYVTÁR Fiat 4, 29 Penkrvil Street, Bondl Sydney. — Tel.: FW 7321 Személyes érdeklődés bármely idő­ben. Vidékre postán küldünk és cse­rélünk könyveket. Magyar és német ________könyveket veszünk. AUTÓVILLAMOSSÁG A budapesti Bosch-cég volt villany- szerelője autó, teherautó, Diesel, di­namó, indító, áramszabályozó, stb. készülékek javítását, újrakábelezését gyorsan, méltányosan, szakszerűen vállalja szombaton és vasárnap is. Használt készülékek becserélése. SUPREME GARAGE 53 Oxford Street, Bondi Junction Telefon: FA 0664 i6 HETI RÉSZLETRE KIS DEPOZITTAL nértékutáni I. osztályú öltönyt — kosztümöt ADLOVITS szalonjából! 433 Liverpool Street, Dariinghurst Tel.: FA 6822 — Este: FA 0871 BIZTOSÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE S. & L. PÁLL Biztosítási tanácsadás, képviselet és ügynökség bármilyen biztosí­tásban. Kérésére otthonában felkerssük. Postacím: BOX 4, P.O., FAIRFIELD N.S.W. TEL.: UB 2723 ERTAC CO. osztályonfelüli női és férfi DIVATSZABÓSÁG 97 Mill Hill Road, BONDI JUNCTION Már most gondoskodjék 9 téli ruháiról A szolid árak • kedvező fizetési feltételek Keressen fel bennünket, munkánk minden igényt kielégít. TAKÁCS és ERDÖSI szabómesterek. Citynél dolgozószoba nappalra fogorvos­nak, kisiparosnak, bemutatóhelynek, stb- nek kiadó. Tel.: FA 7935. 110 Oxford •it., Sydney. KATOLIKUS IMAKÖNYV (magyar, angol, német, latin szövegré­szekkel, egyházi énekekkel) 384 oldal, puha műbőrkötésben 14 shillingért kap­ható az ausztráliai és újzélandi magyar r. kát. lelkészeknél. ÉLET, BETEGSÉG, ÜZLETI ÉS LAKÁSBIZTOSÍTÁS Biztosítson Bizalommal Gombosnál G. GOMBOS INSURANCE AGENCIES io Wilfred Ave Chatswood, N.S.W. JA 7681 • BL 1531

Next

/
Thumbnails
Contents