Állami Főreáliskola, Déva, 1872

A dévai na., ltir. állami alreáltanodának második TUDÓSITVÁNYA az 1872/3 tanév végén. Szerkesztette MATUSIK NÉP. JÁNOS igazgató. ^Szászváros, 1873. Schüser Ferencz könyvnyomdájából.

Next

/
Thumbnails
Contents