Állami Főreáliskola, Déva, 1874

.A. DÉVAI М. KIR. ÁLLAMI ALREÁLTANODÁNAK NEGYEDIK TUDÓSÍTVÁNYA SZERKESZTETTE MATUSIK NÉP. JÁNOS KIÉ. IGAZGATÓ. SZÁSZVÁROS. 1875 SCHÄSEB FERENCZ KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. AZ 18745 ТАКТЁЛТ VÉOÉ3J.

Next

/
Thumbnails
Contents