Állami főreáliskola, Déva, 1900

TARTALOM Lap I. A Krisztus születése előtti évezredből Hunyadmegyc területére vonat­koztatható első földrajzi adalékaink. Irta : Téglás Gábor ........................... 3 II. Személyzet 3 III. Bevégzett tananyag ...........................................................................................11 IV. írásbeli tételek 1900—1901-ben ......................................................................27 V. Könyvtárak és szertárak 1900 éyi gyarapodása........................................30 VI. Az iskola jótékonysága.....................................................................................40 VII. Ifjúsági egyesületek ...........................................................................................44 VIII. Kimutatás a segélyző, ösztöndíj és jutalmazó alapítványok 1900—1901. tanévi állapotáról.................................................................................................52 IX. Érettségi vizsgálat .................................................................................. . 03 X. Az internátus XII-ik éve...................................................................................66 XI. Adatok az 1900—-1901. tanév történetéhez ..............................................70 XII. A tanulók érdemsorozata . 38 XIII. Jutalmazások _. . . . . .99 XIV. Statisztikai táblázat a tanulókról.....................................................................107 XV. Az 1901—1902. tanévre vonatkozó értesítés .................................................112

Next

/
Thumbnails
Contents