Divatcsarnok, 1853 (1. évfolyam, 1-78. szám)

1853-03-17 / Mutatványlap

iért tagadnám : nem minden aggodalom nélkül indítom „Divatcsarnok“omat. Azóta, hogy annak eszméjét előttem egypár jó barát lySgigmegpendíté, és én kiviteléhez fogék : szépirodalmi lapvilág- rW nnk nagyban változott. A régibb bajnokok közé ez év kez- ' detével újabbak léptek a síkra, pedig, mint látjuk, több erő­vel, nagyobb önbizalommal és — mint örömmel tapasztaljuk — szebb siikerrel is, mint kiket a pályán találtak. Föllépni közéjok nem nehéz; de kedvező siikerrel megfutni velők a pályát, nem könnyű. A bajnokok, kik ezidőre a verseny­téren, még nem fáradtak ki; a gyakorlottság pedig csak edzvén, nem lankasztván, erejöket: előnyt biztosít számokra, melyet én ki fogok-e, vagy sem, küzdhetni ? még kétes. Egyébiránt e körülmény elgondolása nem csüggeszti bátorsá­gomat. Én sem vagyok egészen újoncz a pályán. Az egykori H on derű és életképek, melyek alapításában és megkezdésé­DIVATCSARNOK.

Next

/
Thumbnails
Contents