Divatcsarnok, 1854 (2. évfolyam, 1-72. szám)

1854-01-01 / Mutatványlap

-------------------------------------------------—------------------------------T-------------------I»* A MAGYAR OLVASÓ KÖZÖNSÉGHEZ, AZ 1854-dik ÉV ELSŐ NA IMÁN. DIVATCSARNOK szerkesztősége engem igénytelen munkatársát hitt fel , hogy7 lapja 1854-dik évi fo­lyamának első számát kisérő soraimmal vezessem nyilvános­ság elé. T? És én örömmel engedtem e felhívásnak, mert alkalmat nyújt arra, hogy veletek, kedves olvasók, találkozhassak, hogy néhány szót válthassak veled, lelkes magyar közönség ! mely hivatva voltál ten erőddel megteremteni nemzeti irodalmadat, s hivatva vagy, részvéted soha nem hülő melegével ápolni azt, hogy a nemzet életével összeforrva , gyökereket verhessen , melyek megingathatók s kiírthatók soha ne legyenek. A DIVATCSARNOK m. é. december 1-sői számában szinte nekem jutott a szerencse, szólanom azon változásokról, melyek e lapot st. olvasóit közelebbről érdeklik, s én akkori szózatomban DIVATCSARNOK. , *!!♦ ♦H*

Next

/
Thumbnails
Contents