Dunántúli Protestáns Lap – 10. évfolyam – 1899.

TABGYMUTATO. I. Vezércikkek és értekezések. A béke konok ellensége . . . 417. A csurgói főgimnázium százéves örömünnepén. Bara konyi Kristóf. 605. A dunántúli ev. ref. egyházkerület hivatalos közlönye. Thúry Etele. 225. A felekezeti jogakadémiák sorsa. Dr. Antal Géza. 731. A konfirmációra való készítés. Katecheta. 257, 273, 289. A lelkészi javadalmak kiegészítése. 5. A lelkészi javadalmak kiegészítéséről. T. E. 35. A lelkészi könyvtárak szervezése. Fejes István. 341, 356. A Magyar Prot. írod. Társaság érdekében. Kis József. 17 A pápa jubileumi bullája. 419. Arról az egy szükséges dologról. Csizmadia Lajos. 145. A tűzkár biztosítás. Seregély Béla. 4. Az egyházi adózás rendezése. 242. Az egyházi adóügy rendezése. Ifj. Kutassy Ferenc. 292. Az ev. ref. egyház és tanítói. Szalóky Dániel. 212, 228. Az ész vallása. Dr. Antal Géza. 708, 783. Az iskola szeretete. Faragé) János. 49. Bartók György. B N. 259. Egyetemes lelkészi nyugdíjintézet. Patai) Károly. 65. Egyetemes tlieol. tanári nyugdíjintézet. Dr. Antal Géza. 385. Egyházi beszéd. Nagy Lojos. 707. Emlékbeszéd okt. 31-én Csomasz Dezső. 718. Életrevaló indítvány. Figyelő. 177. Észrevételek. Végh István. 326. Ev utolján, L>c. Rácz Kálmán. 843. Felhívás az énekszerzőkhöz. Fejes István. 387. Felhívás előfizetésre. Kis József. 1. Feltámadás. Soós Lajos. 209. Ferde helyzetek. Barla Szabó Károly. 683, 699. Helyzetünk és kilátásaink. Cs. L. 533, 553. Hogyan kell gazdálkodni az egyházi javakkal. Kemenczky Lajos. 779. Ima az ev. ref. tanítók országos egyesületének nagy­gyűlésén. Antal Gábor. 549. Iskolai vallástanítás az énekben. Szalóky Dániel. 569. Javaslat a leányinternátus ügyében. Dr. Horváth József. 585. Jó viszony a gyülekezet lelkésze és tanitója között. Darab Lajos. 182. Jó viszony a gyülekezet lelkésze és tanitója között. R. 161. Jó viszony a gyülekezet lelkésze és tanitója között. V—s. 81, 97, 113. Karácsonykor. Csomasz Dezső. 828. Karácsony. 829. Kis Gábor. B. F. 465. Közeledő csurgói ünneplésünk. Matter János. 417. Közös erővel, ez a munkatársak teendőinek egyike. Patay Károly. 305, 323. László József. B. J. 433. László József emlékezete. 449. László József emlékezete Kis József. 484. Lelkész és tanító közötti viszony. Végli István. 149. Lelkészi nyugdíj. Pólya Lajos. 101. Megjegyzések Csizmadia ur recensiójára. Birla Szabó Károly. 795, 811. Megjegyzések a megjegyzésekre. Csizmadia Lajos. 847. Megnyitó beszéd 1899. okt. 31-én. Kis József. 715. Nagypéntek . . . Húsvét. 211. Néhány szó a kántortanítók ügyének kérdéséhez. n. 751. Néhány szó a kerületi kapcsolatban való tüzkárbizto­sitásra vonatkozólag. Szűcs László. 38. Néhány szó a lelkész paedagógiai szakképzettségéhez. Csukás Endre. 179. Nyugdíjtörvény és a kántori fizetés. Arany Bálint. 651, 667. Petőfi emlékezete. Száz Ferenc. 537. Pünkösd. Cs. L. 321. Recensiói. Csizmadia Lajos. 747. 763. Saját fegyverével. Vágmelléki. 426. Síri beszéd László József fölött. Széky Aladár. 486. Soltra Alajosról. Baksay Sándor. 625, 640. Szakadjunk el Rómától. Babay Kálmán. 193. Szász Domokos. Dr. Antal Géza. 33. Tanévet megnyitó beszéd. Kis József. 635. Tanév végén. 401. Tanulók vasárnapja. Laragó János. 131. Tábori lelkészek. 337, 353. Természet és művészet az uj-szövetségben. Csomasz Dezső. t>86, 705, 738, 755. Térjünk vissza az evangeliomhoz! . . . Hegedűs Sándor. 618. Tüzkárbiztositás. Seregély Béla. 15. Uj tanterv a középiskolákban. 369. Vallásos nevelés közép- és főiskoláinkban. Kis József. 435, 481, 497. Végszó. Balla Endre. 522.

Next

/
Thumbnails
Contents