Egyetemi beszédek, 1871-1872. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

* ACTA REG. SCIENT. VNIVERSITATIS VN G. ANNI MDCCCLXXI-LXXn.---- ----- ----®o FASCIOVLVS V -o®----------------------------------------<ó^o­I. — IV. BESZÉDEK, MELYEK A MAGYAR KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXI-LXXII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTÓBER I. TARTATTAK. JBudán. NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. % 1 8 7 2.

Next

/
Thumbnails
Contents