Egyetemi beszédek, 1873-1874. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REC. SCIENT. VNlVERSITATiS VNG, BUDAPESTINENSIS, ANNI MDCOCLXXIII-LXXIV. <sE FASCICVLVS I. o3g> @0­I.—II. BESZÉDEK. MELYEK A BUDA PESTI M AGY. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM M ncc CLXXIII-LXXIV. TAX KV I RECTOR A-ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTOBER I. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZED.------------=---­|3uD APEST. NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 87 3.

Next

/
Thumbnails
Contents