Egyetemi beszédek, 1874-1875. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. VNIVERSITATIS VNG BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXIV—LXXV.-°®---------------------------------FASCICVLVS I. -o®-------------------------------------­I.—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI MAGY. KIß. TUDOMÁNY -EGYETEM MDCCCLXXIV-LXXV. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTÓBER I. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. í­1UDAPEST, NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 8 7 4.

Next

/
Thumbnails
Contents