Egyetemi beszédek, 1875-1876. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. VNIVERSITATIS VNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXV—LXXYI.-°®--------------------------4Eo- FASCICVLVS I. -o$>--------------------------®o­I,—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAG Y. TUDOMÁNY-EGYETEM MDCCCLXXV-LXXVI. TANÉVI REGTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR OCTÓBER I. TARTATTAK. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD.---------------sifgrö­jSuDAPEST, NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 8 7 6.

Next

/
Thumbnails
Contents