Egyetemi beszédek, 1876-1877. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS UNG. BUDAPESTINENSIS. ANNI MDCCCLXXVI.—LXXVII.-o®-------------------------<°t<‘ PASCrCVLVS I. -o®-----------------------------<°t<> I.—II. BESZÉDEK, MELYEK Â BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEM MDOCCLXXVT-LXXVII. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SEPTEMBER I. TARTATTAK. III. TANÉV-MEGNYITÓ BESZÉD. P UDAPEST, NYOMATOTT A MAGY. KIR. EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1 8 7 0.

Next

/
Thumbnails
Contents