Egyetemi beszédek, 1878-1879. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

Hoffmann Pál rektor leköszönő beszéde

AZ EGYETEM TÖRTÉNETE MDCCCLXXVII—Vffl-BAN. I. BESZÉD, MELYLYEL jRoFFMANN f^ÁL, JOGTUDOR, HIT. t'GYVÉD, A RÓMAI JOG NY. R. TANÁRA, A M. T. AKADÉMIA, A PÁRISI „SOCIÉTÉ DE LEGISLATION COMPARÉE“ , AZ I. ALAPVIZSGÁLATI ÉS AZ ÁLLAMTUDOMÁNYI ÁLLAMVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGOK TAGJA ; A IV. MAGYAR JOGÁSZGYÜLÉS VOLT ELNÖKE ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJA ; TEMESVÁR SZ. KIR. VÁROS DÍSZPOLGÁRA, BUDAPEST FŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTT­SÁGÁNAK TAGJA ÉS VII. ISKOLASZÉKÉNEK ELNÖKE, ORSZÁGGVÜLÉSI KÉPVISELŐ, A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR VOLT DÉKÁNJA, AZ EGYETEM IGAZGATÁSÁRÓL

Next

/
Thumbnails
Contents